O nás

Souhlasse zpracováním osobních údajů.

Údaje o naší společnosti(obchodní firma, adresa, atd.) jsou Vám poskytnuty zvlášť v okamžiku získání Vašich osobních údajů (či pro účely potvrzení tohoto získání), například v přípapě registrací, objednávky či odesláním formuláře zároveň berete na vědomí a souhlasíte s tím že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) v souvislosti s poskytováním našich služeb. Vaše údaje můžeme shromažďovat automaticky, obvykle pokud:
· navštívíte webovou stránku zelenytiket.cz.
· s námi komunikujete (např. prostřednictvím emailu nebo platforem sociálních medií);
· používáte naše touchpointy (např. prostřednictvím sledovacích mechanizmů nebo na webových stránkách)
· umístíte na platformy sociálních medií, která sledujeme, veřejné příspěvky (např. abychom porozuměli názorům veřejnosti nebo abychom odpověděli na dotazy týkající se našich produktů).
Údaje o Vás můžeme automaticky shromažďovat také za použití souborů cookies a dalších obdobných sledovacích technologií

Můžeme o Vás shromažďovat různé druhy údajů:
· údaje nutné pro plnění Vašich objednávek;
· údaje nutné k poskytování služeb;
· údaje, které nám poskytnete ve formulářích;
· údaje o Vašich návštěvách našich prodejních míst ;
· údaje, které nám poskytnete při telefonátech;
· údaje o Vašich preferencích a zájmech;

Údaje, které shromažďujeme automaticky, se obecně týkají:
· podrobností o Vašich návštěvách nebo telefonátech;
· četnosti Vašich návštěv našich stránek, které navštěvujete, jakož i Vašich nákupů;
· stránky, které navštívíte, stránka, z níž jste přišli, stránka, na kterou odcházíte, vyhledávaná slova a slovní spojení nebo odkazy v rámci webu, na které kliknete);
· Vašeho zařízení (jako je například vaše IP adresa nebo unikátní identifikátor zařízení, data o poloze, podrobnosti o souborech cookies, které jsme případně na Vašem zařízení uložili).

S přihlédnutím ke shora uvedenému zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:
· plnění právních povinností, například statusu jako uživatele služeb
· prodej našich služeb, včetně plnění Vašich objednávek a zpracování Vašich plateb
· poskytování služeb souvisejících s prodejem, včetně vyřizování Vašich dotazů a žádostí, a poskytování záručních služeb
· marketing našich produktů (v rozsahu povoleném zákonem), včetně správy věrnostních programů, vylepšování služeb, průzkumu trhu, vývoje marketingových strategií, správy marketingových kampaní a personalizace Vašich zkušeností.
· na obchodní analytiku a vylepšení, včetně zlepšování nabídky služeb, prodejních míst, jakož i údajů, které poskytujeme našim zákazníkům
· na jiné účely, o nichž Vás budeme informovat, nebo které budou zřejmé z kontextu, a to v okamžiku prvního shromáždění údajů o Vás

Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti je některý z následujících důvodů:
· plnění právní povinnosti, jíž jsme vázáni;
· plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou;
· oprávněný obchodní zájem, který není převážen Vaším zájmem na ochraně osobních údajů;
· v případě, že není použitelný ani jeden z předcházejících dvou důvodů, pak na základě Vašeho souhlasu.

Pro tyto účely evidujeme:
- Jméno a příjmení
- datum registrace a plateb
- Telefonický a e-mailový kontakt

Výše uvedené údaje zůstávají v naší evidenci po dobu max. 5 let, případně do vymazání na základě vaší žádosti.

Máte právo na výpis evidovaných údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.
Veškeré požadavky ohledně Vašich osobních údajů můžete směřovat na emailovou adresu: info@zelenytiket.cz

Správcem osobních údajů je Thomas Kolařík, Cihlářská čtvrť 3104/2,695 01 Hodonín, IČO: 07110481.

Kontaktní údaje na osoby odpovědné za ochranu osobních údajů jsou: info@zelenytiket.cz, p. Thomas Kolařík

Zpět